En dag om kristen feminism

Seminarium och panelsamtal i Carl Johans församling.